Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


Autoři REGENERACE

THDR. ZDENĚK KRUŠINA, TH.D.

ThDr. Zdeněk Krušina, Th.D.

Narodil se v roce 1963 ve Vlašimi. Věnoval se sluneční fyzice, byl samostatným odborným pracovníkem Astronomického ústavu v Ondřejově. Od roku 2000 působí jako duchovní v Církvi československé husitské. Zastává funkci vikáře benešovského a faráře ve Vlašimi. Studoval teologii, religionistiku a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, Husitské teologické fakultě, kde vyučuje (je asistentem na katedře systematické teologie). Předmětem jeho vědeckého úsilí je teologická a filozofická antropologie a etika. Současně přednáší církevní právo na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě.

Jeho zájem o pravěkou archeologii vyústil v průzkum různých prehistorických, zejména megalitických objektů po celém světě. Ovlivnila ho antroposofie a spolu s ní sdílí přesvědčení o člověku jako duchovní bytosti, jejíž původ sahá do mytologických archaických civilizací.
 

Od roku 1986 do současnosti proslovil řadu populárně-vědeckých přednášek pro veřejnost a vystupoval v různých sdělovacích prostředcích (televizích i rádiích). Spolupracoval s mnoha časopisy a je autorem zatím tří knih v nakladatelství Eminent: Tajné dějiny světa 1. Atlantis, ztracená perla na úsvitu lidstva (2000), Tajné dějiny světa 2. Ráj versus evoluce (2001) a Evangelium neznámého eséna (2005).

 

Kontaktní údaje

THDR. ZDENĚK KRUŠINA, TH.D.

Mail:z.krusina@seznam.cz
Web:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Krušina

REGENERACE Online

V archivu REGENERACE Online se nacházejí následující články od tohoto autora:

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival