Zprava je to s 102 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

KORNFIELDOVA KNIHA PRO VŠECHNY

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 11/2009

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 11/2009.

Na jakémkoli místě ji načnete, najdete perlu. Oprostit se neznamená, že na všechno zapomeneme – to jsem ji namátkou otevřel na straně šedesát. Stránek v ní je jen dvě stě a textu mnohem méně, než se obvykle do takového množství vejde. Každá stojí za to.

Kniha Umění shovívavosti, dobrého srdce a vnitřního míru vznikla v létě roku 2001, tedy krátce předtím, než tragické akty terorismu rozvířily další vlnu násilí a války, v nichž se dodnes zmítá velký kus světa, ne-li celý. Je napsaná naprosto unikátně: ve třech oddílech nazvaných Shovívavost, Milosrdenství a Vnitřní mír se prolínají jedinečné sentence a citáty s meditacemi, jednoduchými a naléhavými zároveň. Představují tradiční buddhistická cvičení, a tak se díky nim můžete i vy doma v pohodlí svých příbytků stát mnichem – především z té nejdůležitější, tedy duchovní stránky.

obálkaPříběhy, které nabízí, se mezi lidmi v nejrůznějších formách předávají odedávna a jsou součástí lidského dědictví. Uchovávají v sobě totiž živou moudrost minulých generací, a proto se vyprávějí dětem, povídají u ohně, jsou popisovány v posvátných textech a sdělují je uznávaní učitelé. Téměř nikdy nejsou úplně nové a pokaždé se jedná o příběhy lidského srdce.

Jack Kornfi eld má letos čtyřiašedesát let a musím se přiznat, že mě dodnes mrzí, že jsem se s ním roku 1992, kdy byl v Praze v rámci Mezinárodní transpersonální konference, osob ně nesešel. To by byl bezpochyby výjimečný zážitek. Má doktorát z vědecké psychologie a jako buddhistický mnich studoval východní duchovní učení v Thajsku, Barmě a Indii a od roku 1974 začal po celém světě vyučovat meditaci. Dostal se k tomu tak, že po promoci na Dartmouth College v roce 1967 vstoupil do mírových sborů a byl přidělen k veřejným zdravotnickým službám na severovýchodě Thajska.

To je dodnes domovem několika buddhistických pralesních klášterů, jež patří k nejstarším na světě. Potkal tam slavného mistra Adžan Čá, který se na mnoho let stal jeho učitelem. Po návratu do Spojených států obnovil v roce 1972 v Barre v Massachusetts společnost Insight Meditation Society a společně s učiteli meditace Josep hem Goldsteinem a Sharon Salzberg přednášeli umění východní meditace. Dnes je Jack Kornfi eld jedním z klíčových učitelů, kteří Západu zpřístupnili buddhistické cvičení théraváda. Všechny jeho knihy, včetně Cesty srdce a Hledání srdce moudrosti, které vyšly v češtině, se staly celosvětovými bestsellery.

Jack Kornfi eld zveřejnil ve své knize o umění shovívavosti, dobrého srdce a vnitřního míru jednu meditaci, vhodnou pro jakoukoli životní situaci. Buddhističtí mniši zahajují každý den zpěvem vděčnosti za požehnání svého života. Indiánští starší začínají každý obřad vděčnými modlitbami k matce Zemi a otci Obloze, ke čtyřem světovým stranám, ke zvířecím, rostlinným a minerálním bratrům a sestrám, sdílejícím s námi naši Zemi a pomáhajícím nám přežít. V Tibetu dokonce mniši a mnišky projevují modlitbou vděčnost za strádání, které jim bylo dáno: „Uznávám, že bych měl projít dostatečným utrpením, aby se ve mně probudil nejhlubší možný soucit a nejvyšší možná moudrost.“ Cílem duchovního života je probudit radostnou svobodu, shovívavé a soucitné srdce navzdory čemukoli.

Podle svých nejlepších sil a schopností jsem se snažil, aby odkazy vyjadřovaly to, co se mi podařilo nalézt jako současné prameny. Ve skutečnosti jsou branami poznání a vědění, které všichni společně sdílíme. Nechť tyto odvěké pravdy a obecně platné metody, které vám nabízím, poslouží všem trpícím tvorům. Kéž všechny bytosti naleznou cestu k vnitřnímu míru. Přání, které vyjádřil Jack Kornfi eld, je zdánlivě velmi prosté, ovšem k jeho prožití vede mnohdy trnitá stezka. Stojí za to se po ní vydat, řekl bych. Vlastně bych vám to rovnou doporučil.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival