Zprava je to s 112 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

SCHAUBERGEROVA CESTA Z PLANETÁRNÍ PASTI

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 01/2010

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 1/2010.

Jednoho odpoledne, právě když přeměňoval páchnoucí kbelík splašků na čerstvou vodu, dorazilo do jeho laboratoře na návštěvu několik vysoce postavených židovských učenců. Přišli se především zeptat, od koho získal své vědění, protože znalosti o procesech, které ovládal, byly kdysi tajným židovským učením. Odpověděl jim, že všechno je jen ztuhlá energie – jak energetické vlny, tak voda i světlo. Totéž podle něj platí i pro krev, která je materializovaným proudem energie, v níž žijí a dál existují energetické nositele předchozích generací.

Židovští učenci ovšem nebyli jediní, kdo se o práci podivuhodného muže zajímal. Viktor Schauberger (1885–1958) byl nepřehlédnutelnou postavou nejen pro svůj starozákonní vzhled, mohutný plnovous, jadrný humor a přátelské vystupování. To, co uměl a čeho se stal prorokem 21. století, jehož příchodu se nedožil, se rozneslo po celé Evropě. Roku 1934 ho pozval do Berlína Adolf Hitler, který v jeho vodních generátorech viděl novou možnost pro německý průmysl. Schauberger byl Rakušan, Vůdcův krajan, a byl velice udiven, do jaké hloubky se říšský pohlavár zajímal o jeho výzkumy.

Vědec si podle svého zvyku nebral servítky před nikým. Za účasti ředitele ministerského oddělení pohovořil o zvůli akademické techniky a popsal Hitlerovi chyby jeho čtyřletého plánu a omyly v národohospodářských metodách. Kromě jiného mu řekl, že technika je největší sebeklam, kam až lidská paměť sahá. To byl velmi silný tabák. Na Vůdcův dotaz, jaké má varianty pohonných hmot pro svoje energetické zdroje, Schauberger odpověděl: „Vodu a vzduch. V nich totiž ta síla je…“ Ze spolupráce tehdy ještě sešlo a pokračovat měla až po anšlusu Rakouska v březnu 1938, kdy byly na Hitlerův příkaz pro Schaubergera vytvořeny požadované podmínky přímo v srdci Třetí říše, pod dohledem norimberského gauleitera Julia Streichera.

obálka„Voda je krev naší planety. Dnes už je nemocná a svoje okolí vtahuje do chorobného stavu. Ničí ji současná hydrotechnická zařízení a stavby elektráren, stejně jako mýcení lesů…“ I tato tvrdá slova vyslechl Adolf Hitler.

Co vlastně bylo na Schaubergerových experimentech tak zajímavého, že na jedné straně lákaly mocné a na druhé dráždily akademiky tak, že mu po celý život ustavičně házeli klacky pod nohy? V čem byla jeho varianta tak zajímavá, tak jiná, myšlenkově i technologicky natolik odlišná od tradičního technického přístupu, že byl sympatický Rakušan akademickému technokratickému světu vlastně nebezpečný?

PSTRUZI JAKO UČITELÉ

Viktor Schauberger byl syn lesa a vody. Narodil se poblíž Plešného jezera a mládí prožil v přírodě. První objevy učinil jako pomocník staršího lesníka, už jako absolvent Státní lesnické školy ve Steyrlingu. Týkaly se tajemství vysychání pramenů, chování malých vodotečí a globálních vlastností řek a potoků. Proslul svým odvážným řešením následků větrné katastrofy v lesích v okolí Lince v roce 1918 a také popisem chování bystřinných pstruhů. To bylo pro jeho další práci klíčové, protože pochopil, že tyto šikovné ryby, které vydrží na jednom místě hodiny v nejprudším proudu, jen občas hnou ploutvemi a při nebezpečí prchají proti proudu, využívají speciální formu energie, která v přirozeném prostředí proudí v opačném směru než vlastní vodoteč.

Dalšími učiteli rakouského badatele byly například určité balvany na dně bystřin, které viděl v měsíčním svitu ve fascinujícím jemném pohybu a které nazval „tančící kameny“. Později správně poznal, že příčinou tohoto jevu je zvýšené množství kovů v jejich struktuře. Když pak navrhl – a linecký magistrát nechal podle jeho projektu vybudovat – plavební zařízení ve Steyrlingu, které bylo v tisku označeno za „zázrak“, proslul Viktor Schauberger po celé zemi.

PROROK

Po několika letech se byl obávaný esesák Julius Streicher osobně podívat na průběh pokusů v norimberských laboratořích. Měl na to ještě klid, bylo několik měsíců před bitvou u Kurska, která na jaře roku 1943 obrátila průběh války. Otrlý gauleiter nečekaně upadl do transu: Schauberger mu předvedl, jak pomocí systému trysek s jemnými náustky, v nichž proudila voda pod poměrně nízkým tlakem, dokáže vyrobit napětí 50 000 voltů. Jakkoli to zní dnes „nepatřičně“ a zároveň paradoxně, brzký konec války způsobil, že žádné ze Schaubergerových zařízení se nedostalo do provozu.

„Naše obvyklé myšlení je mnohdy, ba možná neustále, v rozporu s opravdovým přírodním děním.“ Stanovisko, které Viktor Schauberger napsal ve své Stati ke kultuře v roce 1932, plně vystihuje jeho postoj. Skutečně fascinující jsou dnes tato slova pocházející ze třicátých let minulého století, kdy o globálním oteplování neměl nikdo ani páru: „Je zjevně nezadržitelný hospodářský úpadek, který je přirozeným projevem našeho naprostého neuznání zákonů panujících v přírodě a důsledkem nesprávných vysvětlení.“ Mimochodem: když byli Němci na konci roku 1941 před Moskvou a válka se zdála být málem vyhraná, napsal německý inženýr a generálmajor Luftwaffe Fritz Todt osobně Hitlerovi tajný dopis, v němž ho uvědomil o tom, že německé hospodářství je na pokraji naprosté katastrofy. Svět o tom tehdy neměl nejmenší tušení, Todt za necelé dva měsíce „záhadně“ zemřel při leteckém neštěstí v Rusku a Albert Speer, který přišel na jeho místo, nedokázal ani pracovní obětavostí celého národa na hranici vyčerpání nebo nasazením nuceně pracujících odvrátit zkázu. Přišlo přesně to, co v roce 1934 vypadalo naprosto nepravděpodobně a co Schauberger říšskému vůdci při berlínském rozhovoru přesně předpověděl.

„Naše dnešní metody stojí na čistě mechanickém základu. Ničí veškerou přírodní výstavbu, v první řadě výstavbu vegetace v jejím prvním vzniku… Tato chybná jednání zákonitě musejí vést ke zvyšující se nezaměstnanosti a krizi…“

Viktor Schauberger předběhl svou dobu nejméně o sto let. Byl na tom podobně jako americký vědec Royal Raymond Rife, o kterém v rozhovoru vyprávěla před lety v REGENERACI Mary Staggs, nebo Wilhelm Reich se svými orgony či Carl Gustav Jung s takřka univerzálním vhledem do hlubin lidské duše, s nímž si mnozí mechanisticky smýšlející „učenci“ nevědí vůbec rady; o Rudolfu Steinerovi vůbec nemluvě. Svůj nový, celostní pohled na Zemi, který tehdy Schaubergerovi nikdo nevěřil, začíná pomalu zapouštět svoje kořeny. Jedním z lidí, kteří nazírají takřka schaubergerovsky, je vám dobře známý autor REGENERACE Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.

NEMOCNÁ PLANETA

Roku 1987 pronesl fyzik z Královské vysoké školy technické ve Stockholmu, profesor Jens A. Tellefsen tato slova: „Je-li Schaubergerova hlavní věta správná, znamená to revoluční změnu vývoje nedozírného významu; pak bude nutné, abychom změnili vývoj, na nějž je nyní vázána naše technologie. To je něco, co by si vyžádalo obrovské úsilí a mnohohlasé vyslovení názorů…“

Onou hlavní větou měl profesor Tellefsen na mysli rozpor našeho myšlení s opravdovým přírodním děním.

Svět čeká změna paradigmatu; globálního světového názoru, chcete-li. Není dnes už jen „možná“, ale doslova životně nutná. Šedaví Sisyfové to buď nevědí, anebo spíš vědět nechtějí. Planeta je v pasti, a jestli je přitom modrá nebo zelená, je už úplně jedno, protože za pár staletí by mohla být rudá jako Mars. Ne snad přebytkem komunistů, ale peklem vlastní šťávy, v níž by se mohla pomalu, ale jistě vypékat.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival