Zprava je to s 115 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

VELMI DOBRÁ PRO ŽIVOT - TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 03/2010

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 3/2010.

Nyní, když mi nadchází bardo okamžiku smrti, odvrhnu všechno uchopování, toužení a ulpění, jsa nerozptylován, ponořím se do jasu nauky a vymrštím vědomí do prostoru nezrozené mysli; když opustím toto tělo z masa a krve, poznám, že bylo jen pomíjivou iluzí.

Jaro je období poněkud zvláštní. Podle statistik totiž právě v této době odchází ze světa nejvíc lidí. Člověk by si pomyslel, že by to mělo být naopak a že probouzející se příroda by měla vnést do života radost, naději a s ní novou energii. Své věděli naši slovanští předkové, kteří zjara vynášeli ze vsí Moru nebo také Moranu. V Praze nám jako památka na tenhle zvyk zůstal i název místa pod Karlovým náměstím, odkud vloni vyplouval náš Slunovratový parník: Na Moráni.

obálkaJeden buddhistický mnich kdysi řekl, že když se narodí dítě, tak se radujeme, a když zemře člověk, truchlíme. Přitom by to mělo být na opak. Zásvětní texty provázející duše zemřelých na onen svět byly známé všem významným poatlantským kulturám. Pokud vím, nebyly dosud přeloženy do češtiny jen indické purány, jinak je v tomto ohledu bibliografi e takřka úplná. Prvním velkým počinem nakladatelství Eminent bylo třídílné vydání Egyptské knihy mrtvých v letech 2001 až 2003. Po ní následovaly další, spojené se jménem Holger Kalweit a s jeho tehdejšími návštěvami České republiky. Při svojí první přednášce v Náprstkově muzeu řekl památnou větu: „Kdo se chce vážně zabývat esoterikou, musí začít u opuštění fyzického těla.“ Tím naznačil, že se v žádném případě nejedná o nějakou nekrofi lní nebo význam lidského těla popírající literaturu, ale o důležité texty, které promlouvají především ke vtěleným. Jeho Keltská kniha mrtvých se přitom přímo dotýká kulturního odkazu našich zemí; Germánská a také nedávno vydaná Platónská kniha mrtvých poukazují na evropskou spirituální tradici znalosti posmrtných stavů duše, která kdysi byla na našem kontinentu známa nejen zasvěceným. Indiánská kniha mrtvých stejně jako Etiopská, Hebrejská, nebo především Mayská potom dokazují univerzální světovou zkušenost.

Pozoruhodný je v tomto ohledu i Jungův spis Sedm promluv k zemřelým, který se opírá o jeho gnostická studia. Přišel příznačně v minulém století, v němž se smrt stala na dvanáct let skutečným mistrem Třetí říše. Zároveň se ale v tomto podivuhodném věku objevily roku 1918 práce Camille Flammariona na téma záhada smrti a v roce 1975 i první z knih amerického lékaře Raymonda Moodyho.

Mezi knihami mrtvých však patří výlučné místo jedné. Pochází z Tibetu, z kdysi nejizolovanější a dodnes nejvýše položené země, do níž ještě v době druhé světové války ofi ciálně nesměli cizinci. Díky tomu začal Západ objevovat spiritualitu této země velmi pozdě a teprve příchod nemnoha soukromých nadšenců v 19. století později umožnil první překlady.

Tibetská kniha mrtvých, známá jako Bardo Thedol, je jedním z řady návodů na šest druhů osvobození: nasloucháním, nošením, nazíráním, rozpomínáním, ochutnáváním a dotýkáním. Příběh jejího vzniku je opravdu zajímavý. Spolu se sádhanou dvou mandal dvaačtyřiceti pokojných a osmapadesáti hněvivých božstev je sestavil Padmasambhava a zapsala je jeho žena Ješe Cchogjal. Potom texty zakopal v hoře Gompodar v centrálním Tibetu, kde později veliký učitel Gampopa založil svůj klášter. Obdobně bylo na nejrůznějších místech Tibetu ukryto mnoho dalších textů a posvátných předmětů. Říká se jim termy, „skryté poklady“. Padmasambhava předal duchovní sílu k objevení těchto term svým pětadvaceti hlavním žákům. Texty Bardo Thedolu později nalezl Karmalingpa, jenž byl inkarnací jednoho z oněch žáků.

Osvobození v tomto případě znamená, že kdokoli se setká s tímto učením – ať už k němu přistupuje s pochybnostmi, nebo s otevřenou myslí –, zažije náhlý záblesk osvícení skrze sílu duchovní tradice obsažené v termách. Když se ponoříte do studia obsahu některého z bard, stavů posmrtné zkušenosti, trochu vás možná zamrazí. Je přitom zarážející, jak se například bardo okamžiku smrti, jehož část jste četli na úvod této refl exe, podobá zážitkům klinicky mrtvých lidí, kteří poskytli Raymondu Moodymu své výpovědi. Netřeba se bát, protože tím projde každý z nás. Dobré ovšem je být na to připraven.

Karmalingpa předal učení o šesti způsobech osvobození přímo Dödül-Dordžemu, třináctému Karmapovi, jenž je dále předal Gjurme- Tenphelmu, osmému Trungpovi. Učení pak bylo dál předáváno v klášterech v Surmangu, které patřily ke trungpovské linii. Chögyam Trungpa Rinpoče, od něhož vyšla v češtině slavná kniha Meditace v akci, obdržel toto učení v osmi letech; jeho učitelé ho s ním procvičovali a učili ho už v tomto raném věku opatrovat umírající. Od té doby sám navštěvoval několikrát týdně umírající nebo mrtvé. Jak sám později uvedl, byly pro něj častý kontakt s procesem umírání a zkušenost vidět umírající přátele a příbuzné nesmírně důležité pro studium této tradice: „Představa pomíjivosti pak přestává být pouhým fi lozofi ckým názorem a stává se živoucí skutečností.“ Kniha, kterou napsal společně s americkou vědkyní Franceskou Fremantle, je skutečně jedinečným pokusem o hluboké přiblížení onoho učení západním studentům. Velmi důležitým pokusem.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival