Zprava je to s 143 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

BYRON KATIE A JEJÍ NOVÁ KNIHA, KTERÁ ŘÍKÁ MĚJ RÁD SKUTEČNOST

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 04/2010

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 4/2010.

V únorové REGENERACI jste měli skutečně jedinečnou možnost přečíst si rozhovor s člověkem, který prošel peklem. Joseff Michálek strávil víc než deset let v indickém vězení, jednom z nejdrsnějších, jež na světě existují. Ti z vás, kteří ho četli, se asi stejně jako já neubránili obdivu k muži, jehož životní cestu by chtěl absolvovat jen málokdo z nás. Deset let neviděl sníh; my jsme přitom letos v lednu naříkali nad jeho množstvím a jen málokoho z nás asi napadlo, jaké že to může být požehnání v něm chodit.

Skutečnost. Co je v našem životě skutečné a co je jen smyšlenka? Skutečnost – alespoň jak ji popsal William Shakespeare – je prázdná. Jen naše myšlení jí dává obsah. Myšlenky jsou samy o sobě neškodné. Přicházejí z tisíců impulsů, vědomě i nevědomě, někdy silně, jindy jako vánek. Naše utrpení způsobuje, že na nich lpíme.

„Na světě rozeznávám tři druhy záležitostí,“ píše ve svojí knize Byron Katie. „Moje, vaše a Boží. Slovo Bůh pro mě přitom znamená pravou skutečnost, protože nad vším vládne. Většinu stresu zažíváme, když se v duchu nestaráme o své vlastní záležitosti. Kdykoli si například pomyslíme, že bychom měli chodit včas nebo chtít být šťastní, staráme se o cizí záležitosti, ačkoli se to na první pohled nezdá. Když nám dělají starosti počasí nebo vlastní smrt, staráme se o Boží záležitosti.“

Před pětadvaceti lety ráno procitla do toho, co nazývá probuzení do skutečnosti. Do jejího života vstoupil Bůh – skutečnost. Od té doby vyučuje osobitou metodu, kterou nazvala Práce.

„Pokud se starám o záležitosti Boha nebo cizích lidí, prožívám odloučení. Stejně je to v případě, že se domnívám, co je dobré pro všechny ostatní.“ Když pochopíte tyto tři druhy záležitostí natolik, abyste se starali o své věci, zažijete osvobození, jak říká autorka „v takovém rozsahu, že si to nedokážete ani představit“.

obálkaPoznal jsem lidi v různých částech světa. Hovořil jsem také s mnoha autory spirituální literatury. Pochopil jsem z toho dvě velice obecné a důležité věci: za prvé že tento každodenní zápas se týká každého z nás, výjimky není, a že kolik je lidí, tolik existuje individuálních způsobů a cest, jak ho vybojovat. Pokud chcete, můžete si slova zápas a vybojovat dát do uvozovek.

A za druhé že dřív nebo později donutí životní osud velké většiny z nás vydat se na cestu. Opustit zakletí myšlenek a otevřít se skutečnosti. Rudolf Steiner by to jistě nazval prací na astrálním těle. Jen málokdo to ovšem zvládne z vlastních sil; pro začátek je vždycky dobrý učitel nebo kniha. Má to však jeden základní moment, který připomněl Joseff Michálek v jedné ze svých přednášek v podobě nádherného příměru: Pokud chcete cestovat do Českých Budějovic, můžete nastudovat všechny možné jízdní řády, koupit si auto, letadlo, ale když se na cestu nevydáte sami, nikdy se tam nedostanete. Tedy samozřejmě pokud v Českých Budějovicích rovnou nebydlíte.

Byron Katie začala před lety uprostřed každodenního života propadat strašlivým depresím a osobnímu zoufalství. Onoho rána prožila na vlastní duši milost: probudila se do stavu absolutní radosti, naplněná uvědoměním, že její utrpení skončilo. Svoboda toho uvědomění ji už nikdy neopustila. Vyučovala manažery v mnoha fi rmách, studenty na univerzitách, přednášela ve středních školách, kostelech, dokonce v několika věznicích, a věnovala se stovkám trpících v nemocnicích. Čeští čtenáři dnes mají možnost díky její knize Měj rád skutečnost objevit tutéž svobodu prostřednictvím toho, čemu říká Práce.

Práci Byron Katie tvoří čtyři jednoduché otázky. Jestliže je aplikujete na určitý problém, uvidíte zdroj svého utrpení ve zcela jiném světle. Jak říká: „Naše utrpení nezpůsobuje ten problém, ale to, co si o tom problému myslíme.“ Většina lidí se domnívá, že musí bolestnou myšlenku nechat jít, což ovšem velmi často není možné. Jakmile však provedete Práci, myšlenka nechá jít vás. Tak můžeme začít milovat to, co je přesně tak, jak to je.

Měj rád skutečnost vám krok za krokem ukáže a prostřednictvím srozumitelných a názorných příkladů předvede, jak přesně tento revoluční proces využít. Setkáte se s lidmi, kteří spolu s Byron Katie provádějí Práci o celé řadě lidských problémů, o vztazích, zaměstnání, jejich nejhlubších starostech a obavách. Jakmile provedou Práci, prožijí trvalý mír a objeví rozum a energii k činnosti, a to dokonce v situacích, které jim předtím připadaly nemožné.

Když vyšla v roce 2002 recenze této knihy v Los Angeles Times, stálo v ní kromě jiného: „Její metody dokážou překonat léta sebeklamu a zdůvodňování.“ Jestli jste dobře poslouchali Dana Millmana při jeho loňské návštěvě Prahy, pochopili jste, že naše duševní problémy se nijak neliší od těch amerických. Noviny podobné losangeleským Timesům (pokud takové vůbec jsou!) u nás sice o tomto druhu literatury nepíší, ale její dostupnost už naštěstí má západní parametry. Amerika začíná chápat, že jakýkoliv „učitel strachu“ nemůže přinést pokoj. Kromě toho je praktická, protože vždycky byla, neboť právě na tom vyrostla před staletími její nezávislost. Stejně praktická je i kniha Byron Katie. Už ve druhé kapitole nazvané Velká náprava radí: „Sepište své myšlenky na papír.“ Nevím, jestli jste to někdy udělali. Já ano – a ujišťuji vás, že to bylo náramné sebepoznání.

V knize Měj rád skutečnost je několik opravdu strhujících dialogů, které tato spirituální učitelka vedla s různými lidmi. Nepochybuji o tom, že se v mnohých z nich poznáte.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival