Zprava je to s 15 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

PODZEMNÍ PRAHA - MEDITACE UPROSTŘED VĚDOMÍ MĚSTA

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 01/2009

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 1/2009

Ve skalách, kopcích, roklích zarostlých
kde vzduch hor etérem se nasytí,
v uzounkých štolách, šachtách nejhlubších
světlo hledat, jež ducha rozsvítí.
Johann Wolfgang Goethe, 1816

Každý z nás je trochu jiný. Vedle všudypřítomné karmy, astrologických znamení a okolního světa se v našich duších zrcadlí podivuhodná danost barev aurického uspořádání. Žlutá se sytí pohybem. Modrá službou. Zelená pořádkem. Fialová poznáním. Právě tuto naposled vyřčenou aurickou barvu především má kniha, která se rodila léta. K jejímu vzniku přispěly tři okolnosti: zasvěcený entuziasmus jejích autorů, invence dvou berounských nadšenců z autorského kolektivu a k tomu jejich báječné fotografické vize. Lepší spojení si žádné dílo za poslední léta u nás nemohlo přivlastnit; pokud rozumíme skutečným dílem něco zjevně přesahující rámec obvyklých publikací. Fotograficky živým pohybem žluté, službou věci v podobě modré a smyslem pro pořádek zelené aurické barvy; to pro ty, kteří vědí. Taková je Podzemní Praha od Cílka, Majera a Korby.

Literární kritik by jejich dílo možná nazval integrálně-symetrickým. Když mi před lety Oldřich Hamera přiblížil jeho vznik, použil slovo zázrak a jedním dechem i nutnost. Podle něj čekala naše země na něco podobného léta. Nyní se dočkala.

Velká evropská města mají svoji zjevnou tvář plnou památek a turistů, ale především pokračují hluboko pod zem. Tam vytvářejí neviditelné podzemní město. Paříž je pověstná podzemními lomy a dávnými průzkumnými štolami, které měly zabezpečit stabilitu paláců. Řím naopak v nitru svých pahorků obsahuje rozsáhlá města mrtvých a antické stoky. Neapol je známá systémem podzemních vodovodů a cisteren. Berlín válečné doby smělých vizí Alberta Speera proslul plány na vybudování systému velkolepých komunikací a krytů.

Podzemí měst je pokaždé individuální. Vždycky vystihuje nějaký zvláštní nebo výrazný rys jejich historie. Příkladem v tomto směru jsou dvě Karlova města, Norimberk a Praha. Mají-li k něčemu opravdu blízko, pak to je vědomí města. Obě města – ta na povrchu i ta dole – mají své památky a svá pravidla. Jsou jako bytost a její stín.

Podzemní Praha je kniha světla a jeho stínu. Přibližuje hlavní podzemní objekty na území zlaté Prahy a jejího okolí. Popisuje jeskyně, ponorné toky a těžbu nerostných surovin stejně jako sklepy, katakomby, středověké podzemí nebo kanalizační systém z počátku 20. století. Zavádí do podzemí Pražského hradu i do renesanční štoly císaře Rudolfa II. Provádí místy železnorudných dolů i podzemními pískovnami. Ukazuje, jaký vliv má podzemí na současný chod města – a obrací se k němu jako ke zdroji snů, strachů a inspirací. Je nádherná, barevná, sytá. Její autoři ji společně s režisérem Josefem Harvanem opatřili speciálním DVD, na jehož obrázcích se můžete projít běžně neviditelným světem.

Kniha sleduje dvě linie: první je věcná a praktická. Zabývá se tím, kde leží podzemní prostory budované po dobu jednoho tisíce let, k čemu sloužily a jak vypadají. Druhá linie je příběhová a symbolická. Pojednává o tom, čím je pro nás podsvětí – zda temnou říší mrtvých, nebo citlivým zdrojem jemného světla, které Goethe nebo Novalis nalézali v úzkých podzemních štolách. Možná že pod sférou démonů skutečně tepe Nietzscheovo „zlaté srdce Země“.

Hlavním rysem podzemí je kontrast mezi vnitřkem a vnějškem: Podzemní svatyně náležejí vnitřnímu prostoru, usebrání, meditaci a cestě ke kořenům bytosti. Stejně jako sny, vize a proměny času se líhnou někde uvnitř. Zjevení ale přicházejí z nebe – proto má jeskyně víc do činění s osobním růstem, hora s životem komunity. Svatyně na kopcích jsou plné světla, zástupů, vycházení ze sebe, duchovního výdechu. Vyjdeme ven, rozhlédneme se po krajině a obejmeme prostor se všemi kopci, stromy, staveními a lidmi. Pocítíme opatrný nádech, mysterium ticha, vědomí ne-li zápasu, tak alespoň existence mocných sil a také chuť smrti, která je delší než pozemský život. Přes podzemí přicházíme sami k sobě, ale z druhé strany.

Dílo o podzemní Praze je doprovázeno archivními materiály a téměř dvěma stovkami fotografií, které pořizoval po dobu několika let tým lidí. Podle mě patří jejich snímky ke špičce evropské podzemní fotografie, mají vtip a až neskutečnou výpovědní hodnotu. Tato kniha je integrální bytostí, doslova aurickým kouzlem, něčím, co se zrodí jednou za stovky let. Dílem, které vydává svědectví věků a ke kterému se věky budou opravdu rády vracet.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival