Zprava je to s 161 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

NESOULADY A PŘEHMATY V BIORYTMECH

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 06/2005

Autor: MUDr. Petr SEDLÁČEK

REGENERACE

Přirozené procesy, chcete-li vnitřní hodiny, v našem těle narušujeme tím, že nerespektujeme rytmy přírody. Neblahý dopad na zdraví je pak zcela evidentní. Zaměříme se proto na nejvýraznější prohřešky, jichž se dopouštíme.

1) CHYBÍ NÁM TĚŽKÁ TĚLESNÁ PRÁCE

Jsme nervózní kvůli přemíře podráždění, permanentnímu napětí v zaměstnání, povzbuzovacím prostředkům jako je káva či nikotin, ale také izolovaným uhlohydrátům ve sladkostech. Dalšími aspekty jsou rozptýlení a hluk místo soustředění a klidu; všeobecná hladina hluku se v uplynulých desetiletích ztrojnásobila! Těmito vlivy jsme do jisté míry zapudili přirozený vlnovitý cyklus tělesné aktivity a uvolnění, zakódovaný ve vnitřních hodinách. Následkem je vyčerpání především duševních sil, krize mysli, tzv. vyhoření, neustálá nespokojenost, psychosomatické poruchy, civilizační onemocnění jako chronický únavový syndrom nebo fibromyalgie.

2) ZRUŠENÍ NOCI

Astronauty fascinoval pohled z kosmické lodi na noční stranu naší planety, kde to jiskřilo jako na vánočním stromku. Města zářila, celé aglomerace mizely v záplavě světla, které se tlačilo až do vesmíru. Ještě před 150 lety bylo vše zahaleno v nejhlubší tmě. Elektrické světlo, tedy žárovky, výbojky a neonové trubice, nám darovaly svobodu, za kterou ale mnohdy draze platíme. Edisonovo dědictví je pro lidstvo všechno jiné jenom ne požehnání, i když se objev žárovky považuje za největší vymoženost moderní doby. Pomysleme však na totální rozpad časových struktur! Otevírací doba v supermarketech a chod strojů v továrnách po celých 24 hodin je jednoznačně proti přirozenosti člověka. „Práce na směny patří k nejtěžším rušivým faktorům cirkadiánních rytmů,“ uvádí prof. Jürgen Zulley. Náš organismus sice snese velmi silnou zátěž, ale tímto způsobem po něm žádáme neslýchané permanentní přizpůsobení – tedy výkon – a přetěžujeme ho. Neustálé periodické přehmaty proti vrozeným a vnějšími signály udržovaným rytmům adaptaci netrénují, ale oslabují, podobně jako se gumové kolo stálým přepínáním roztáhne a za čas přestane plnit svoji funkci.

3) NEOHRANIČENÉ ROČNÍ DOBY

Sezonní zvláštnosti dříve udávaly skladbu jídelníčku a působily jako dlouhodobé taktovky k jemnému doladění vnitřních hodin. V současnosti je na trhu téměř identická nabídka potravin, ovoce, zeleniny, vše čerstvé a křupavé, i když často ze skleníku nebo vzdálených tropických plantáží. Také to vyvolává časovou abnormalitu, kterou lze jen těžko sladit se signály přírodního prostředí. Kdo z nás se podiví nad tím, že na Vánoce konzumuje jahody nebo o Velikonocích hrozny?

4) BEZVÝZNAMNÉ MÍSTO SMYSLUPLNÉ HIERARCHIE

Tradiční svátky se ruší »pro zajištění soustavné péče«, zavedení letního času, což je jedna z věcí, která ztratila praktický význam, se věnuje větší pozornost než pravým předělům jako je letní slunovrat, dožínky nebo podobné slavnosti, které dříve propůjčovaly roku tvář místo dnešní jednotné nevýrazné masky. Existují i hnutí opačného směru, třeba v antroposoficky orientovaném ekologickém zemědělství, kde zahradníci a rolníci obdělávají plodiny podle rytmických, kosmologických hledisek spojených s přírodou. Bohužel tvoří jen nepatrnou menšinu a technokraté se jim vysmívají a právě oni určují trend vedoucí k rovnostářství a nivelizaci.

5) KLIMATIZACE

Okolí bez podnětů nepozorovaně určuje naše poznání světa. V zimě žijeme ve dne v noci díky topení a klimatizaci (včetně auta) ve stejném prostředí jako během příjemnějších ročních dob. Klimatické podněty dalekosáhle potlačujeme. Nanejvýš si dopřejeme draze zaplacené léčebné kúry ve vysokých horách nebo u Severního moře, místo abychom respektovali přirozené kolísání teplot. Tyto podněty totiž trénují tělo, aby se přizpůsobovalo různým podmínkám, což je základ pro udržení a obnovu zdraví nebo aktivaci »vlastních léčebných sil«.

6) NEDOSTATEK ČI PŘEBYTEK SLUNEČNÍHO SVITU

Náš vztah k dárci života, slunečním paprskům, je notně pošramocený. Někdy sami sobě ordinujeme »světelnou redukční dietu « tím, že pobýváme v uzavřených místnostech. Okna propouštějí jen omezené spektrum paprsků, které tvoří pouze »izolovanou a absolutně nedostačující světelnou potravu «. Jindy dobrovolně uleháme na »gril« – na pláž nebo do solária. Obojí je vysoce rizikové, neboť tak dochází k předávkování, navíc v nevhodnou dobu. Potřebujeme mírné denní světlo, a nikoli prudké záření. Kromě toho se Slunce stojící vysoko na obloze již na jaře a v létě pak následkem zředění ozonové vrstvy stalo příliš agresivní, jak pro kůži, tak pro oči. Nárazové blyštivé světlo nabývá stále více charakteru tělesného poranění. Pokud je však Slunce nízko na obloze, kupříkladu brzy ráno nebo v pozdním odpoledni a večer, je jednoznačně osvěžující. Světlo je nejdůležitější dirigent vnitřních hodin a mnoha základních regulací látkové výměny. Nemusíme otevírat krabičku s pilulkami, pro tento lék jednoduše stačí vyjít ven.

7) OPOJENÍ RYCHLOSTÍ A JINÉ ABNORMALITY

Mezi prohřešky vůči vnitřním hodinám se přidávají téměř již tradiční prázdninové cesty. Katapultují nás z denního časového rytmu do zcela jiného a totálně v nás naruší »vnitřní ovládání«. Stejně pronikavě působí užívání antikoncepce nebo prostředků na spaní či povzbuzení.

JAK DLOUHO JEŠTĚ?

To není jalové teoretizování nebo idealizace »starých dobrých časů«. Vše má své opodstatnění ve fyziologii, v konkrétních tělesných pochodech. Prohřešky jednoznačně působí na náš zdravotní stav, i když mnohdy nedáváme například poruchy spánku, potíže se soustředěním, emocionální krize či vysoký krevní tlak do souvislosti s pobytem v uzavřených místnostech s nevhodným osvětlením. Chronobiologové se ptají, do jaké míry může člověk „rušit vnitřní časově biologické základy a jejich přirozenou souvislost s geofyzikálním a kosmickým řádem“, než se sám zničí?

„Osvětlení kanceláře člověku nestačí. Potřebuje skutečné světlo, to jest světlo Slunce,“ tvrdí prof. Zulley. Konkrétně to znamená nejméně 2500 luxů, a kvůli tomu musíme pokud možno co nejvíce do přírody; i pochmurnější zimní den má »terapeutické« hodnoty. V bytě na nás působí nanejvýš 300 luxů.

Melatonin přebírá řízení vnitřní látkové výměny ve chvíli, kdy se snese šero. Ale jen v případě, že přirozený biorytmus svévolně neporušujeme umělým osvětlením. Tato látka vzniká především v epifýze (šišince), částečně také v sítnici nebo střevní stěně. Zajišťuje vznik »touhy po posteli«, je to uvolňující protiklad serotoninu a uvádí nás do útočiště noční regenerace. Proto je vhodné při meditaci nebo poledním spánku odclonit světlo.

To dokazuje, že potřebujeme serotonin i melatonin ve vysoké míře, tedy více světla a více tmy. Zotavující rytmus bdění a spánku jen tak může precizně regulovat náš organismus ve jménu zdraví. Jenom »požehnaný noční klid« nám zajistí bdělé a zdravé dny.

PRARYTMUS: JIN A JANG

Tento souzvuk bytí není dílem starověké Číny, ale objevil se mnohem dříve. Dva antagonisté, protikladně působící síly, uspořádávají náš svět a hýbou jím. Ženský princip jin a mužský princip jang mohou vystupovat jako »odpůrci, protiklady«, ale ve skutečnosti jsou to doplňující se faktory jako kyslík a vodík, kdy se v určitém, přesně vyváženém vztahu, musí spojit, aby vytvořili životodárnou vodu.

S ohledem na chronobiologii reprezentuje jang bdění/den a jin spánek/noc. Toto východní pojetí základní rytmické výstavby reality by nám mělo posloužit jako předobraz také proto, že spánek a bdění považuje za rovnocenné, zatímco u nás spíše přetrvává sklon považovat noční klid za promarněný čas a nutné uvolnění po fázích aktivity chápat jako začátek zahálky a potencionálních neřestí.

Lékaři staré Číny byli něco jako pionýři chronobiologie. Již před tisíciletími například poznali, že nemoci se rozvíjejí v rytmických vlnách, horečka a astma se zhoršují večer a citlivost k bolesti výrazně, mnohonásobně klesá přes den.

V souvislosti s použitím chininu objevila západní medicína před téměř dvěma sty lety, že léky působí rozdílně podle toho, kdy se užívají. Vnímání bolesti je například nejmenší ve 3 hodiny v noci a nejsilnější v poledne. Lokální anestetika účinkují kolem 14. hodiny mnohem déle a stabilněji než v 8 hodin ráno (místo 1,5 hodiny působí až 4,5 hodiny – tedy trojnásobný účinek při stejné dávce!). Podobně to platí pro další látky. Chronobiologicky řízeným užíváním a kontrolou tak můžeme výrazně zmenšit zátěž organismu léky, jak uvádí prof. G. Hildebrandt.

BÁJNÉ ČÍNSKÉ ORGÁNOVÉ HODINY

Vnitřní a orgánové hodiny v tradici staročínské filozofie versus nauka o výživě a léčení – existuje mezi těmito dvěma rozdílnými systémy myšlení souvislost? Pokud ano, pak z toho vyplývá mnohovrstevná souhra cyklických vzájemných působení v těle, přičemž oběh energie (čchi) plně proběhne právě za 24 hodin a naše orgány střídavě řídí (energetická hlavní aktivita). To vše je vždy ve vztahu s jin a jang, doplňujícími se komplementárními silami, které se zobrazují také v orgánech (jang: duté orgány jako žaludek, tenké střevo nebo močový měchýř; jin: srdce, plíce, játra) stejně jako tzv. pět elementů čili kov, země, oheň, voda, dřevo, a nakonec meridiány – energetické dráhy.

RYTMICKY ŽÍT A LÉČIT SE PODLE PŘÍRODY

Výzkumník v oblasti spánku a chronobiolog prof. dr. Gunther Hildebrandt se pokusil získané poznatky propojit s přírodní léčbou, Kneippovou metodou a jinými alternativními směry. Byl přesvědčen, že pozoruhodné praktické úspěchy modelů života a léčení podle přírody fungují proto, že jsou intuitivně, senzitivně a pečlivě založené na biologických cyklech, a ty, kdo dbají těchto pokynů, určitě přivedou zpět k původní životosprávě, a tím i ke zdraví. „Všechna učení o zdraví, která vznikla uvnitř i vně medicíny,“ jak vědec shrnuje po půl století intenzivního výzkumu, „obsahují jako podstatnou součást požadavek na rytmický způsob života, který zahrnuje uspořádané střídání denní činnosti a nočního klidu, aktivity a odpočinku, dodržení týdenního rytmu, vědomé spoluprožívání střídání ročních dob, rytmický příjem potravy atd.“

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival