Zprava je to s 174 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

JOSEF SANITRÁK UZAVŘEL SVOJI TRILOGII DĚJINY ČESKÉ MYSTIKY

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 07/2010

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 7/2010.

Legenda Karel Weinfurter a Konec zlaté éry. Dva díly, které přiblížily dobu našich zemí, v níž slovo mystika ještě mělo zvuk a nebylo zvláštním nečítankovým pojmem, nyní doplnil třetím. Uzavřel tak jedinečnou studii, která u nás nemá obdobu.

Dnes si opravdu jen málokdo pamatuje na spolek Psyché, který působil také v Ostravě a Brně, nebo na historicky ojedinělý vliv Paula Bruntona na mystické hnutí v českých zemích, včetně jeho poslední návštěvy Praze. Josef Sanitrák pracoval na svojí trilogii téměř deset let a během té doby měl vzácnou příležitost sejít se s nemnoha žijícími pamětníky nebo s lidmi, kteří se osobně znali s významnými českými a moravskými mystiky. Sám jsem setkání podobného druhu zažil několik, a tak si dovedu velmi dobře představit, jaké při tom asi zažíval pocity.

TRANS

Profesor Milan Nakonečný popsal ve své knize Novodobý český hermetismus mystickou zkušenost jako východisko poznávání transcendentna. Slovo transcendentno přitom má hlavní význam jako „cosi přesahujícího“. Latinské transire znamená „jít za“; předložka trans je ekvivalentem našeho „za“. Trans je podivuhodný stav nadvědomí, který možná znáte z vlastní zkušenosti, vyvolaný například hudbou, tancem, dechovými cvičeními, meditací nebo třeba i halucinogeny. V tomto ohledu lze říci, že mystikům konce 19. století a první republiky šlo o totéž jako novodobým „hledačům pravé hemisféry“.

Třetí část Dějin české mystiky uzavírá v našich dějinách výjimečnou knižní řadu a zároveň se vrací ke kořenům novodobé české mystiky a uvádí její počátky v širším společenském a duchovním dobovém kontextu. Autor podává příběhy protagonistů svého vyprávění se zjevnými sympatiemi, ovšem se snahou o místy možná až nemilosrdnou objektivitu. Na rozdíl od mnoha předchozích, většinou jednostranně pojatých knih, tak přináší nové podněty a nezvykle synoptický úhel pohledu pro všechny zájemce o mystiku a další zmiňované obory, stejně jako pro badatele a u nás nečetné odborníky. Zároveň přináší dílo, které je nezbytným doplňkem studia čtenářů dvou předchozích částí. Tři tak v tomto případě tvoří vyváženou společnost.

obálkaMYSTIKA A DEMYSTIFIKACE

Pozorný čtenář nalezne v této knize skutečně pozoruhodné detaily a návaznosti, které někdy bývají ne snad zamlčovány jako spíš úmyslně komoleny ve prospěch údajných „zázraků shůry“, jež mají prokázat nezpochybnitelný původ předkládaných nauk ve smyslům nepřístupném duchovním světě. Na osudech hlavních postav se například dozvíte, kde a jak skutečně vznikl spiritismus, ale také odkud jeho prorok A. J. Davis čerpal ideovou náplň hnutí a jak jeho údajné zakladatelky, sestry Foxovy, nakonec uchvátil zcela pozemský démon alkoholu. Možná překvapí, jak výnosným byznysem se spiritismus stal pro nejznámější média, jimiž byli například D. D. Home, H. Slade, E. Paladin a další, jak se do jeho evropské podoby, reprezentované především Alanem Kardekem, dostala východní nauka o reinkarnaci a jak se k myšlenkám spiritismu stavěly významné osobnosti veřejného života – C. Lombroso, C. Flammarion nebo A. Mucha.

Závěrečný díl trilogie rozplétá kromě jiných i složité cesty teozofie, na jejíž historii se vedle zakladatelky Heleny Petrovny Blavatské podepsala řada dalších jmen. Pozoruhodné je líčení návštěvy Annie Besant v Praze, která proběhla za překvapivě malého zájmu a informovanosti širší veřejnosti, i životní cesta Gustava Meyrinka, jež právě přes teosofii vedla k legendární indické společnosti Sat Bhai. Zájemci o dějiny českého hermetismu se tu poprvé v naší literatuře dozvědí i kompletní jmenovité složení první zdejší teozofické lóže U modré hvězdy.

Představitelé křesťanské mystiky, jejichž myšlenky ovlivnily její českou podobu, stáli většinou na okraji církve nebo byli jako heretici přímo vyvrženi. Proto se také – až na výjimky – o jejich osudech mnoho neví. Vedle postav známých, jako je Mistr Eckhart nebo J. Suso, se zde seznámíte i s osudy takových lidí, jako byli M. de Molinos, J. Pordage, Madamme Guyon, zednář J. B. Kerning a další. Jde většinou o osobnosti, jejichž myšlenky nebo díla ve svém učení využíval K. Weinfurter, zakladatel novodobé české mystické školy. Neméně zajímavé jsou osudy zahraničních autorů okultní literatury, vydávané u nás na přelomu 19. a 20. století, mezi něž patří mimo jiných A. C. Doyle, E. Bulwer-Lytton, H. H. Ewers, P. Mulford, Alexandra David- Néel nebo už zmíněný Paul Brunton.

Inu, vyzývá autor, nebojme se vstoupit do říší duchů a zsinalých médií, do světa kouzel a blikajících svící. Vydejte se na cestu dobrodruhů i cestovatelů po cizích planetách, do vězeňských kobek i nebeských sfér. S touto knihou budete v bezpečí. Jsou díla, která by prostě měla být vydána. Trilogie Josefa Sanitráka je úchvatným, takřka tisícistránkovým svědectvím o době a lidech. O éře, kdy mystika byla skutečným životem. Dnes nám životní styl často nabízejí společenské časopisy a také rozličné televizní magazíny. Nedávno jsem viděl jeden opravdu vydařený kousek jisté privátní stanice, v němž buclatý znalec duchovna odpovídal na otázku, co že je to vlastně ta esoterika, slovy „tak se prostě nějak odreagovat“. Na to se snad ani nedá říci okřídlené „svatá prostoto“…

Během přednášky v Budapešti v roce 1909 řekl Rudolf Steiner, že zvláštním význakem materiálního pohodlí jsou „takzvané obchodní domy“. Doba se skutečně silně změnila, protože dnes je něco podobného naprosto samozřejmé, ve velkém i malém. Žádné z těchto míst, akce neakce, mi ovšem mystickou chvilku zatím nezprostředkovalo. Vám ano?

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival