Zprava je to s 199 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

SVĚT SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ - SEBEPOZNÁNÍ, RITUÁL, TAJEMSTVÍ

Autor: Jiří Kuchař

Svět svobodných zednářů - Sebepoznání, rituál, tajemství

U nás je zakázal rakouský císař, německý říšský kancléř i ústřední tajemník komunistické strany. Jen několik desítek let kdysi mohli volně dýchat; chvíli v době Wolfganga Amadea Mozarta a dvacet roků v éře Alfonse Muchy, kteří byli oba řádovými příslušníky. Jejich podivuhodná přítomnost se přitom vine dějinami od roku 1717; stáli u vzniku Spojených států amerických a prý byli i v pozadí Velké francouzské revoluce. Jsou lidé, kteří se domnívají, že byli nebo jsou za vším.

Před deseti lety jsem se seznámil se zajímavým mužem. Ukázal mi svoji knihu, tehdy vlastně skoro skripta, a sdělil mi, že v nich popsal základní strukturu řádu svobodných zednářů.

„Vy asi nebudete od nich,“ zeptal jsem se ho opatrně. „Ale ano...“
Poprvé v životě jsem měl možnost hovořit se svobodným zednářem, který chtěl světu něco sdělit. Neměl přitom žádné postranní úmysly, i když - upřímně řečeno - jsem si nedovedl jakoukoli postrannost tohoto jeho činu v mém případě představit.
Tomáš Srb je autorem tří knih (Řád svobodných zednářů 1, Řád svobodných zednářů 2 a Řád svobodných zednářů 3), které podle mých zkušeností nemají ve světě obdobu. Přiblížil v nich tento tajuplný řád jinak, než panuje obecné přesvědčení: nikoli jako veselou partu z londýnské hospody, mazané lobbisty nebo krvelačné bratrstvo usilující o světovládu. Ukázal je tak, jací opravdu jsou. Jako muže a ženy, kteří se vydali na individuální cestu k poznáni skryté skutečnosti.
„Svobodné zednářství není společenstvím lidí shodného myšlení,“ píše v úvodu posledního dílu své trilogie. „Naopak, čím rozdílnější názory bratři jedné lóže zastávají, tím bohatší je pohled na dané téma a tím více mohou jeden druhého obohatit svým individuálním přístupem k věci. Zednářství se prohlašuje za školu vzájemného vzdělávání - a může nás snad někdo naučit něco, co už známe?“
Svobodné zednářství každopádně bylo v dějinách mnohdy považováno za naprostý opak a „jednotu shodného myšlení“ měly například dokládat scény z občanské války ve Spojených státech, kdy si zednáři ze znepřátelených stran předávali po bitvách ukořistěné tzv. polní lóže. Jednalo se samozřejmě především o akt vzájemné úcty a uznání, ač se jednalo o protivníka.
 
Iniciační práce zednářů není „objevování zlatého dolu“, moci peněz nebo důležitosti hmotných statků. Pozoruhodné je, že sami zednáři většinou nejsou schopni, a tedy ani ochotni, vymezit nějakou obecně platnou definici zednářství. Snad s jedinou výjimkou: říkají, že kontakt s řádem nenastává ani samotným rozhodnutím adepta, ani rozhovory se třemi zástupci lóže, tzv. anketami, nebo pro laika vzrušujícím výslechem pod páskou, kterému se musí žadatel podrobit dřív, než bude definitivně rozhodnuto o jeho přijetí. Faktický kontakt přichází teprve iniciací, zasvěcením, která probíhá v řadě kroků. Jedním z nich je i prožitek symbolické smrti.
Pojem zasvěcenec přitom není synonymem slova učenec nebo mudrc. Ba dokonce neznamená ani vzdělanec. Zasvěcenec je nositelem poznání. Vůbec není důležité, co všechno nosí z encyklopedického hlediska v hlavě, ale jaké otevřenosti ducha dokáže dosáhnout. Jak umí uvažovat, jak vnímá dění a věci kolem sebe a jak je svými invenčními schopnostmi zpracuje.
 
Iniciační proces svobodných zednářů se odehrává ve stupních. Čím širší zasvěcovací prostor dostane, tím bohatší je jeho zasvěcení. Skotský ritus, starý a přijatý, kterému se především věnuje třetí díl knihy o řádu svobodných zednářů, patří mezi nejznámější a těší se zájmu velkého počtu samotných zednářů. Jeho vzniku předcházel složitý, dnes do detailu nezjistitelný vývoj, který trval několik desítek let. Vyvrcholil v květnu roku 1801 založením první nejvyšší rady ritu na světě v americkém Charlestonu.
Přestože patří se svou dvousetletou historií ve srovnání s jinými k mladším, má velice důkladně propracovanou strukturu. Adeptům nabízí řadu hlubokých iniciačních zážitků při průchodu třiatřiceti zasvěcovacími stupni. V jednotlivých rituálech klade důraz jednak na tradiční hodnoty, které se táhnou jako červená nit napříč epochami a kulturami prostřednictvím trvalých, od věků platných hodnot, jednak na zasvěcení, jež člověku mimo jiné pomáhá odhalit ve vlastním nitru božskou jiskru. Třetí díl tematicky navazuje na dva předchozí. V popisu historie skotského ritu, jeho jednotlivých stupňů a jejich významu, nabízí možné interpretace trvalých hodnot symbolů i historických faktů a dalších reálií, které tvoří osu jeho iniciačního obsahu. Popisem takzvaných vyšších stupňů přitom završuje knižní trilogii věnovanou fenoménu zvanému svobodné zednářství, která však - pokud se jedná o rozsah problematiky -  není a ani nemůže být vyčerpávající.
 
Přirozenou součástí zednářství je tajemství. Přestože ve třech  knihách Tomáše Srba je mnoho odhaleno, víc zřejmě zůstalo skryto. Je to pochopitelné, protože zednářství není politickou stranou, která pravidelně „náboruje“ své členy a nabízí jim v podobě opakovaně vymýšlených programů nové, zaručeně lepší zítřky. Jeho třídílná sága je dílo bez diskuse zasvěcené. Ocení ho každý, kdo je ochoten o zednářích přemýšlet bez „danbrownovské“ románové senzacechtivosti, kdo se chce o tomto řádu a jeho poslání skutečně něco dozvědět. Kdo chce - a přitom není členem - vdechnout atmosféru lóží a smyslu práce, která se v nich a v jejich členech odehrává.
Osloví ho při tom cesta k poznání, na kterou se kdysi vydávali stavitelé Šalamounova chrámu, egyptských svatyní, muslimských mešit a křesťanských katedrál. Templáři i alchymisté. Autor vedle stovek stran jedinečného textu přinesl i několik set obrázků, které čtenářům dodávají v tomto ojedinělém projektu pocit bezprostřednosti.
A to je celé. Deset let trvalo Tomáši Srbovi, než zpracoval téma, jež je mu bytostné. Které je bezpochyby jeho životem.
 
Jiří KUCHAŘ

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival