Zprava je to s 63 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

PRODLOUŽENÉ VYDÁNÍ NESMRTELNOSTI: MILAN NAKONEČNÝ - NOVODOBÝ ČESKÝ HERMETISMUS

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 06/2009

Autor: Jiří KUCHAŘ

REGENERACE

Knižní reflexe Jiřího Kuchaře 6/2009

Nevím přesně, kolik ze současných čtenářů REGENERACE si pamatuje na pražské burzy za starých časů. Konaly se různě, v závěru své existence i na autobusovém nádraží ve Strašnicích. Prodávalo se na nich všechno možné, elpíčka ze Západu, různé militarie, opasky, cigarety a taky knížky. V tomto oboru vynikal vždycky Jim Čert, který měl pokaždé jen lahůdky. Všichni jsme ho měli rádi; netušili jsme tehdy nic o jeho kariéře agenta; harmonika vyhrávala vždycky na konec, a právě on to byl, kdo první přinesl strojopis knihy o českém hermetismu. „Za pětikilíčko…“ To byla jeho standardní, tehdy naprosto drakonická „výstupní“ taxa na samizdaty, které v dobovém stylu vydával Vladimír Zadrobílek a nemnoho dalších. To pětikilíčko jsem mu nedal, neboť jsem ho neměl, ovšem za necelý měsíc od této jeho první nabídky jsem dostal jinou pokoutní kopii téže knihy. Slupl jsem ji za den; byla pro mě objevná, strhující a úžasná.

Autorem byl Milan Nakonečný. Tehdy ještě nebyl profesor, jistě netušil, že se jeho knihy především o psychologii budou vydávat za nějaký čas úplně běžně a že jednou profesorem bude. Poprvé jsem ho osobně potkal na samém konci roku 1989, na výzkumném pracovišti pro psychotroniku dr. Zdeňka Rejdáka, a potom ještě několikrát. Také jsem poznal jeho neobyčejný osud: narodil se roku 1932 v Horažďovicích v rodině právníka. Otec byl ukrajinské národnosti a utekl před bolševiky do Čech. Profesor Nakonečný to s komunisty neměl lehké; byl vyloučen z gymnázia za protistátní výrok v zimě 1948 a teprve po roce práce dělníka a absolvování dvouleté vojenské služby mohl vystudovat v Praze psychologii. Pracoval nejdřív jako psycholog dětského diagnostického ústavu a potom na Filosofi cké fakultě UK v Praze, odkud byl v období normalizace vyloučen. Vzpomínám si na má historicky vůbec první interview, která jsem připravoval pro dnes už neexistující časopis Gemma, jak mi vyprávěl o svých setkáváních s Františkem Kabelákem a Zdeňkem Rejdákem v Celetné ulici.

obálkaV roce 1990 renovoval Milan Nakonečný a několik let pak také v Praze vedl Universalii, Společnost českých hermetiků, a napsal několik prací na toto téma. Ty nejlepší z nich jsou podle mě Smaragdová deska Herma Trismegista a Lexikon magie. Kniha Novodobý český hermetismus je ovšem nejen podle mého názoru jeho vrcholným dílem, které bezesporu vstoupí v tomto směru do dějin české literatury. Její rozšířené a přepracované vydání vyšlo nedávno a myslím, že stejně jako mně udělá radost mnoha zájemcům o tuto podivuhodnou éru českých esoterických dějin.

Původ hermetismu tkví v esoterním náboženství starého Egypta. Hermetismus měl výrazný vliv na renesanční fi losofi i, zejména na Giordana Bruna, a měl společnou cestu s křesťanskou kabalou. Jeho spojení s praxí alchymie, astrologie a magie s učením o okultních vztazích mezi člověkem a vesmírem – mikroa makrokosmem – budilo u mnoha lidí pozornost. Hermetické – čili esoterní nebo také okultní – nauky stimulují u mnoha lidí pradávnou faustovskou touhu po neukojitelném vědění a poznání, jdoucí za hranice empiricky pojatého světa. Vyjadřují stále naléhavější potřebu transcendence, v dnešní době důležité stejně jako v té minulé.

Klíčovým obdobím historie hermetismu v Čechách byla doba panování císaře Rudolfa II. Habsburského, který z Prahy vytvořil středisko bádání v hermetických naukách a v kabale. Na jeho dvoře působili skuteční zasvěcenci, zejména osobní lékař Michael Maier a všestranný vědec a okultista John Dee. Druhým, a doslova zlatým obdobím českého hermetismu, byla třicátá léta minulého století, kdy se v Praze sešla trojice Mistrů tajných věd. Byli to všestranný znalec hermetismu Petr Kohout, Pierre de Lasenic, teurg Jan Kefer a kabalista František Kabelák. Tito tři muži vtiskli českému hermetickému hnutí, soustředěnému zejména ve Společnosti českých hermetiků Universalia a v Horev- -klubu, svou prací a svými životními osudy jedinečnou pečeť. V té době byl český hermetismus povýšen na světovou úroveň: znovu se dotkl starých rosekruciánských a kabalistických tajemství, opět u nás byla oživena praxe starověké teurgie, renesanční magie a astrologie; byly otevřeny nové laboratoře pro zhotovování spagyrických arkán a magických zrcadel. To vše se podivuhodně propojilo s neméně podivuhodnými osudy lidí, kteří v doteku s transcendentními světy dospěli jak k hlubokému smíru se životem, poznamenaným četnými protivenstvími, tak někdy dokonce i ke zkáze v hlubinách zatracení.

Knihu profesora Milana Nakonečného Dějiny novodobého českého hermetismu je možné číst nejen jako úvod do studia esoterismu. Kromě toho, že je souborem příběhů o podivuhodných osobách a jejich okultních dílech, je především dokonalým pramenem pro každého, kdo se o tyto disciplíny zajímá. V nové podobě knihu doplnily stovky unikátních dokumentárních fotografi í, nad nimiž se doopravdy tají dech – a navíc obsahuje texty, které český čtenář dosud neměl možnost číst.

Vznik tohoto díla doprovázela řada pikantních peripetií, a především trvalo hodně času, než se od doby svého ohlášeného vydání dočkala konečné skvostné a neopakovatelné podoby. Právě tento prodloužený čas jí dodal nesmrtelnosti; tím jsem si úplně jistý.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival