Zprava je to s 646 REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

POZVÁNKA - DISHARMONIE ŽIVOTA

Autor: Šimon Krbec

Už potřetí vyjede na české koleje divadelní a vzdělávací Vlak Lustig, který připomíná památku obětí genocidy. Stejně jako v předchozích letech Vlak představí úspěšné divadelní zpracování novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. A stejně jako v loňském roce bude součástí vlakové soupravy vzdělávací vagon Výzkumného centra archeologie zla. V rámci přednáškového cyklu Člověk a zlo bude mít veřejnost příležitost se seznámit s výsledky bádání v oboru studia genocid.  

Obor studia genocid je mezinárodní vědeckou disciplínou, která zkoumá příčiny vzniku událostí genocidního násilí. Ústřední otázkou, kterou se badatelé snaží zodpovědět, zní: Jak je možné, že se člověk v určitých dějinných momentech stává vykonavatelem brutálního a extrémního násilí? Jinými slovy, jaké jsou psychologické motivy pachatelů a programátorů masového zabíjení?

V jistém smyslu se zkoumání genocid vrací k prastaré filosofické otázce po původu zla. Otázce, která ve 20. století znovu nabyla na mimořádné důležitosti. Vysvětlení příčin brutality nacismu, stalinismu a dalších ideologií založených na principu dehumanizace se chopili nejen filozofové a esejisté, ale i sociální psychologové a další badatelé, kteří problém začali zkoumat na základě pozorování a experimentů.

Jedním z prvních byl psychologický rozbor nacistických pohlavárů souzených v tzv. norimberském procesu, který vyvrátil v tehdejší poválečné době velmi rozšířenou představu o šílených nelidských zrůdách, psychopatech a deviantech. Ukázalo se, že architekti i stavební dělníci holocaustu nebyli žádnými zvířaty, ale obyčejnými lidmi, kteří nijak významně nevyčnívali ze společenského průměru.

Tento poznatek, jenž byl později podpořený řadou dalších experimentů, ukazuje na zdrcující skutečnost, že destruktivita je nedílnou součástí lidské podstaty. Za jistých podmínek (jakým může být válečný konflikt, ale i hodnotově vyprázdněná společnost) se extrémní násilí stává rutinním prostředkem k dosažení přirozených cílů a potřeb.   

Neznamená to, že pachatelé genocid jsou tímto ospravedlněni ze svých zločinů. Naprosto ne. Smyslem zkoumání jejich motivů není ulehčit duši pachatelských režimů, ale přispět k tomu, aby lidstvo díky svému poznání a vědomostem bylo schopné zabránit novým a novým příběhům nepředstavitelného utrpení mužů, žen a dětí.

Lidstvo je však poučitelné jen stěží. Postupně se ukazuje, že vztah extrémního násilí a lidské psychiky je mnohem komplikovanější. Řada běžných vysvětlení, např. prostřednictvím ideologické manipulace, má jen okrajový význam. Historické zkoumání různých případů genocidního násilí naznačuje, že destruktivní sociálně-psychologické mechanismy jsou univerzální a schopné kdykoliv a kdekoli narušit harmonii života. V tomto smyslu není genocida historickou anomálií, ale reálnou hrozbou budoucnosti.

Šimon KRBEC

Badatel v oboru studia genocid

Vlak Lustig letos v červenci navštíví postupně Prahu, Brno, Ostravu, Frenštát pod Radhoštěm a Poděbrady. Program sledujte na www.vlaklustig.cz a www.archeologiezla.cz.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival